สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   17  
2 Jun 2020   11  
3 Jun 2020   14  
4 Jun 2020   30  
5 Jun 2020   29  
6 Jun 2020   22  
7 Jun 2020   18  
8 Jun 2020   15  
9 Jun 2020   13  
10 Jun 2020   43  
11 Jun 2020   25  
12 Jun 2020   28  
13 Jun 2020   22  
14 Jun 2020   20  
15 Jun 2020   14  
16 Jun 2020   25  
17 Jun 2020   24  
18 Jun 2020   25  
19 Jun 2020   27  
20 Jun 2020   18  
21 Jun 2020   12  
22 Jun 2020   23  
23 Jun 2020   20  
24 Jun 2020   21  
25 Jun 2020   16  
26 Jun 2020   20  
27 Jun 2020   36  
28 Jun 2020   25  
29 Jun 2020   14  
30 Jun 2020   17