สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   3  
2 May 2020   7  
3 May 2020   15  
4 May 2020   37  
5 May 2020   10  
6 May 2020   23  
7 May 2020   33  
8 May 2020   21  
9 May 2020   17  
10 May 2020   25  
11 May 2020   22  
12 May 2020   21  
13 May 2020   22  
14 May 2020   14  
15 May 2020   25  
16 May 2020   35  
17 May 2020   21  
18 May 2020   43  
19 May 2020   23  
20 May 2020   18  
21 May 2020   8  
22 May 2020   20  
23 May 2020   18  
24 May 2020   38  
25 May 2020   17  
26 May 2020   27  
27 May 2020   13  
28 May 2020   46  
29 May 2020   20  
30 May 2020   13  
31 May 2020   24