สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   10  
2 Apr 2020   5  
3 Apr 2020   21  
4 Apr 2020   18  
5 Apr 2020   25  
6 Apr 2020   7  
7 Apr 2020   2  
8 Apr 2020   11  
9 Apr 2020   9  
10 Apr 2020   9  
11 Apr 2020   7  
12 Apr 2020   6  
13 Apr 2020   12  
14 Apr 2020   3  
15 Apr 2020   3  
16 Apr 2020   5  
17 Apr 2020   7  
18 Apr 2020   20  
19 Apr 2020   7  
20 Apr 2020   8  
21 Apr 2020   12  
22 Apr 2020   5  
23 Apr 2020   9  
24 Apr 2020   9  
25 Apr 2020   10  
26 Apr 2020   8  
27 Apr 2020   7  
28 Apr 2020   9  
29 Apr 2020   56  
30 Apr 2020   13