สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   4  
2 Mar 2020   1  
3 Mar 2020   22  
4 Mar 2020   5  
5 Mar 2020   20  
6 Mar 2020   7  
7 Mar 2020   15  
8 Mar 2020   3  
9 Mar 2020   3  
10 Mar 2020   3  
11 Mar 2020   3  
12 Mar 2020   15  
13 Mar 2020   6  
14 Mar 2020   19  
15 Mar 2020   8  
16 Mar 2020   5  
17 Mar 2020   42  
18 Mar 2020   15  
19 Mar 2020   26  
20 Mar 2020   9  
21 Mar 2020   8  
22 Mar 2020   11  
23 Mar 2020   13  
24 Mar 2020   11  
25 Mar 2020   10  
26 Mar 2020   10  
27 Mar 2020   4  
28 Mar 2020   12  
29 Mar 2020   9  
30 Mar 2020   12  
31 Mar 2020   5