สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   3  
2 Feb 2020   8  
3 Feb 2020   17  
4 Feb 2020   6  
5 Feb 2020   12  
6 Feb 2020   8  
7 Feb 2020   12  
8 Feb 2020   6  
9 Feb 2020   1  
10 Feb 2020   4  
11 Feb 2020   8  
12 Feb 2020   5  
13 Feb 2020   1  
14 Feb 2020   3  
15 Feb 2020   5  
16 Feb 2020   2  
17 Feb 2020   4  
18 Feb 2020   14  
19 Feb 2020   19  
20 Feb 2020   11  
21 Feb 2020   4  
22 Feb 2020   9  
23 Feb 2020   6  
24 Feb 2020   2  
25 Feb 2020   18  
26 Feb 2020   3  
27 Feb 2020   8  
28 Feb 2020   7  
29 Feb 2020   8