สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   15  
2 Jan 2020   4  
3 Jan 2020   17  
4 Jan 2020   6  
5 Jan 2020   7  
6 Jan 2020   8  
7 Jan 2020   5  
8 Jan 2020   17  
9 Jan 2020   16  
10 Jan 2020   7  
11 Jan 2020   20  
12 Jan 2020   6  
13 Jan 2020   12  
14 Jan 2020   15  
15 Jan 2020   19  
16 Jan 2020   29  
17 Jan 2020   8  
18 Jan 2020   4  
19 Jan 2020   1  
20 Jan 2020   4  
21 Jan 2020   6  
22 Jan 2020   3  
23 Jan 2020   14  
24 Jan 2020   11  
25 Jan 2020   13  
26 Jan 2020   10  
27 Jan 2020   12  
28 Jan 2020   18  
29 Jan 2020   8  
30 Jan 2020   6  
31 Jan 2020   7