สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   18  
2 Jul 2020   28  
3 Jul 2020   7  
4 Jul 2020   9  
5 Jul 2020   14  
6 Jul 2020   33  
7 Jul 2020   19  
8 Jul 2020   44  
9 Jul 2020   12  
10 Jul 2020   26  
11 Jul 2020   28  
12 Jul 2020   21  
13 Jul 2020   30  
14 Jul 2020   17  
15 Jul 2020   17  
16 Jul 2020   17  
17 Jul 2020   13  
18 Jul 2020   24  
19 Jul 2020   17  
20 Jul 2020   19  
21 Jul 2020   20  
22 Jul 2020   21  
23 Jul 2020   30  
24 Jul 2020   16  
25 Jul 2020   41  
26 Jul 2020   32  
27 Jul 2020   31  
28 Jul 2020   21  
29 Jul 2020   14  
30 Jul 2020   25  
31 Jul 2020   27