สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 162  
Feb 2019 412  
Mar 2019 155  
Apr 2019 190  
May 2019 189  
Jun 2019 283  
Jul 2019 353  
Aug 2019 191  
Sep 2019 185  
Oct 2019 152  
Nov 2019 273  
Dec 2019 121