สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 328  
Feb 2020 214  
Mar 2020 336  
Apr 2020 333  
May 2020 679  
Jun 2020 644  
Jul 2020 691  
Aug 2020 746  
Sep 2020 828  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0