สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 328  
Feb 2020 214  
Mar 2020 336  
Apr 2020 333  
May 2020 679  
Jun 2020 644  
Jul 2020 46  
Aug 2020 0  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0