สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 1293  
Feb 2022 1315  
Mar 2022 1095  
Apr 2022 991  
May 2022 1022  
Jun 2022 1086  
Jul 2022 1017  
Aug 2022 401  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0