สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 438  
Feb 2021 479  
Mar 2021 716  
Apr 2021 1093  
May 2021 1174  
Jun 2021 1118  
Jul 2021 950  
Aug 2021 4021  
Sep 2021 1667  
Oct 2021 705  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0