Array ( )

สินค้า

พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง

การติดตั้งแผ่นพลาสติก HDPE SHEET

แผ่นใยสังเคราะห์

แผ่นพีวีซีชนิดยึดหยุ่น

แผ่นพลาสติกเคลือบเส้นใยโพลีเอสเตอร์

ท่อนีโอเดรน

ข้อต่อและระบบการต่อท่อ

แผ่นพลาสติกพีอี สำหรับรองพื้นก่อนเทคอนกรีต

พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์

วัสดุสำหรับการเชื่อมแผ่น HDPE กับคอนกรีต

แผ่นพีวีซีชนิดยึดหยุ่น

น้ำนับเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์ ให้เกิดผลผลิตในรูปแบบต่างๆ ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์เราได้พัฒนาจักสรรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันแหล่งน้ำซึ่งนับเป็นจุดแรกของระบบการใช้น้ำก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ เพื่อรองรับประมาณการใช้อย่างเพียงพอ อีกทั้งช่วยให้ระบบนิเวศวิทยาดีขึ้น PML LINER ผลิตจากแผ่นพีวีซีชนิดยึดหยุ่น (Flexible) Polyvinyl Chloride Sheet ขึ้นมาสำหรับใช้งานปูรองอ่างเก็บน้ำ และงานโยธา ซึ่งคุณสมบัติพิเศษ ที่ทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต, เชื้อรา และ แรงดึงฉีกขาดได้มาตราฐานตาม มอก.575-2528 เหมาะสำหรับงานตกแต่งส่วนหย่อม, สนามกอล์ฟ มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

ประโยชน์การใช้งาน

-    ปูรองอ่างเก็บน้ำ
-    ปูรองเขื่อน, ฝ่าย และ คลองชลประทาน
-    ปูรองอ่างเก็บกากของเสีย และ บ่อบำบัดน้ำเสีย
-    ปูรองอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในขบวนการผลิต
-    คลุมแปลงเพาะปลูกพืชสวน
-    บ่อ Biogas
การออกแบบกรรมวิธีการปูรองอ่างเก็บน้ำ

การออกแบบกรรมวิธีปูอ่างเก็บน้ำ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการใช้งาน ลักษณะภูมิประเทศตลอดจน ลักษณะทางธรรมชาติของพื้นที่บริเวณนั้นๆ ได้แก่ดินเหนียวหรือดินร่วนปนทราย, มีหินแหลมคมหรือไม่, ตลอดจนถึงระบบน้ำจากใต้ดิน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา ในการศึกษาเพื่อออกแบบได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับการใช้งาน