Array ( [0] => การติดตั้งแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง [1] => รับติดตั้งแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง [2] => ติดตั้งแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง ) การติดตั้งแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง

สินค้า

พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง

การติดตั้งแผ่นพลาสติก HDPE SHEET

แผ่นใยสังเคราะห์

แผ่นพีวีซีชนิดยึดหยุ่น

แผ่นพลาสติกเคลือบเส้นใยโพลีเอสเตอร์

ท่อนีโอเดรน

ข้อต่อและระบบการต่อท่อ

แผ่นพลาสติกพีอี สำหรับรองพื้นก่อนเทคอนกรีต

พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์

วัสดุสำหรับการเชื่อมแผ่น HDPE กับคอนกรีต

การติดตั้งแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง

    แผ่นพลาสติกกันซึมชนิดความหนาแน่นสูง (GEOMEMBRANE) จะต้องจัดส่งและเก็บรักษาโดยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ได้รับอันตราย และต้องเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยจาก น้ำท่วมขัง ดินโคลน การลักขโมยและการกระทำอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
-    ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการเตรียมงานดิน การปรับสภาพพื้นดินด้านล่างให้แข็งแรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการปู
-    บุคลากรที่ทำงานในการต่อรอยตะเข็บจะต้องได้รับการฝึกฝน ให้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการต่อรอยตะเข็บโดยเฉพาะ
-    การเชื่อมแบบ DOUBLE WEDGE เป็นกระบวนการเชื่อมในการปูครั้งแรก ส่วนการเชื่อมแบบ EXTRUSION ใช้เฉพาะในการซ่อมแซมและงานที่ต้องการความละเอียดเท่านั้น (ดังรายละเอียดในรูป) วิธีการทดสอบรอยเชื่อม